גישור

״אדם לאדם – לא זאב, ולא מלאך אדם לאדם – אדם״ (נשיא בית המשפט העליון בדימוס – אהרון ברק)